Omzetten MJR in Begroting

Op het scherm Afronden & Kopiëren kan ook de begroting voor jaar t+1 (bijvoorbeeld 2024) naar het separate stuk begroting (bijvoorbeeld 'Begroting 2024') in FRIS gekopieerd worden.

Afronden_en_kopieren1

Afronden_en_kopieren2

Hierbij worden de gegevens uit de kolom 'BG jaar t+1' (bijvoorbeeld BG 2024) uit het betreffende scenario in de meerjarenraming naar de separate begroting gekopieerd. Dat kan alleen als die separate begroting in bewerking genomen kan worden of al in bewerking is. Daarbij gelden dezelfde regels als bij het zelf starten van een begroting in FRIS: de voorgaande jaarrekeningen en begrotingen moeten ingediend en door het CCBB beoordeeld (status 'Definitief') zijn. Als niet aan deze regels voldaan is verschijnt de knop 'gegevens kopiëren naar begroting ' niet. Na het kopiëren zal de separate begroting de status 'In bewerking' hebben.

Het kopiëren naar de separate begroting kan herhaald worden, totdat de betreffende begroting ingediend is bij het CCBB. Bij het kopiëren worden alle bedragen voor het betreffende jaar op de baten- en lastenschermen in de separate begroting gevuld of overschreven. De overige schermen in de separate begroting, zoals de algemene informatie van de gemeente of de diaconie, de toelichting en de bijlagen, wijzigen niet.

De aanbevolen manier van werken bij het maken van een begroting is om dat in de meerjarenraming te doen, zodat het effect in het langetermijnperspectief van de acht jaren van de meerjarenraming gezien kan worden en er niet alleen naar het volgende jaar gekeken wordt. Als u een begroting wilt aanmaken vanuit een meerjarenraming dan moet eerst een scenario geselecteerd worden. Vervolgens worden automatisch door FRIS bedragen in de separate begroting gevuld door het kopiëren vanuit het geselecteerde scenario in de meerjarenraming. Als er later nog bedragen gewijzigd moeten worden in de separate begroting kan dat het beste gedaan worden door de wijzigingen in het betreffende scenario van de meerjarenraming aan te brengen en vervolgens opnieuw naar de separate begroting te kopiëren.

Bij het kopiëren van bedragen vanuit een scenario in een meerjarenraming naar een separate begroting worden alle bedragen voor het betreffende jaar op de baten- en lastenschermen in die begroting overschreven. Dat betekent dat u eventuele wijzigingen eerst in het scenario moet wijzigen en daarna vanuit de meerjarenraming opnieuw moet kopiëren naar de begroting.