Scherm Analyse

In het scherm Analyse worden de verschillende mutaties in de vermogenscomponenten en liquiditeit weergegeven. Daarnaast is de ontwikkeling van het levend geld per lid weergegeven.

Het scherm Analyse kan alleen geraadpleegd worden, op dit scherm kan niets gemuteerd worden. Voor verdere informatie over het beoordelen van uitkomsten op dit scherm kan de instructietekst worden geraadpleegd. Deze is (net als in andere schermen) te vinden onder de vraagteken-button rechtsbovenin.