Indienen

Wanneer kunt u de jaarrekening indienen?

U kunt uw jaarrekening indienen bij het CCBB wanneer u alle voorbereidende handelingen hebt verricht. Als dat zo is, ziet u dat in de inhoudsopgave in de linkermarge nog maar één is: die van Indienen.

Zijn er nog meer , dan heeft u nog niet alle rubrieken volledig afgerond. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog niet overal het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. Dit is snel te controleren door de betreffende bladen te openen (door op de te klikken).

Hoe indienen?
  1. Om uw jaarrekening daadwerkelijk in te dienen, klikt u in de inhoudsopgave in de linkermarge op Indienen.
  2. Op het scherm verschijnt een verklaring, waarmee u als indiener aangeeft dat u namens uw college en kerkenraad deze jaarrekening indient.
  3. U geeft uw definitieve akkoord door de grijze vakjes bij deze verklaring aan te vinken.
  4. Ten slotte klikt u op het groene vak met de tekst Jaarrekening indienen.
  5. De Jaarrekening is nu ingediend bij het CCBB. Uw college hoort binnen de daarvoor gestelde termijn de reactie van het CCBB op deze jaarrekening.

Na deze actie is het in principe niet meer mogelijk uw jaarrekening aan te passen.
Er zijn twee uitzonderingen op:

  1. Het kan zijn dat naar aanleiding van de beoordeling van uw jaarrekening het CCBB contact met u opneemt en om een gesprek vraagt. Mogelijk leidt dit gesprek tot de wens uw jaarrekening aan te passen. Als dat zo is, dient u vervolgens een verzoek in bij uw CCBB, door middel van een e-mail aan het CCBB. U krijgt daarna bericht wanneer uw jaarrekening in FRIS weer is opengesteld.
  2. U wilt zelf nog een wijziging aanbrengen. Dit kan alleen zolang u nog geen reactie van het CCBB heeft ontvangen (na die reactie is de jaarrekening definitief en kan deze niet meer aangepast worden). Neemt u in dit geval contact op met het CCBB van uw regio (per e-mail).