Startscherm

Nadat u zich als Indiener heeft aangemeld in FRIS, zijn er twee mogelijke situaties:

 • U bent indiener voor één gemeente
  U krijgt de begrotingen en jaarrekeningen te zien van deze gemeente. Als u voor beide colleges (CvD en CvK) indiener bent, ziet u van beide colleges de begrotingen en jaarrekeningen; anders alleen die van óf CvD óf CvK.
 • U bent indiener voor meerdere gemeenten
  Kies in het scherm dat u te zien krijgt de gemeente waarvoor u nu wilt indienen. U gaat dan naar de begrotingen en/of jaarrekeningen van deze gemeente.

Om tussentijds te wisselen tussen gemeenten klikt u op het vergrootglas naast de naam van de gemeente waarin u aan het werk bent. U kunt daarna een andere gemeente selecteren.

Toelichting overzichtsscherm

Na de keuze voor de gemeente waarin u wilt werken, ziet u het volgende overzichtsscherm (maar dan voor uw gemeente en uw college(s)):

U ziet in dit scherm onder de naam van uw gemeente het college (CvK, CvD óf beide colleges) staan waarvan u een begroting of jaarrekening gaat bewerken (en indienen).

Verder zit u in dit scherm de volgende kolommen:

 • Soort
  Om welke begroting of jaarrekening gaat het? Van de diaconie (CvD) of van de Kerkrentmeesters (CvK)?
 • Jaar
  Het jaar waarop de begroting of jaarrekening betrekking heeft. Zodra u een aantal jaren met FRIS werkt, zult u ook de al ingediende en goedgekeurde stukken van vorige jaren op het scherm zien.
 • Indienen voor
  De datum waarvoor u de begroting of jaarrekening uiterlijk moet hebben ingediend.
 • Status
  Hoe ver bent u met uw begroting of jaarrekening in FRIS? Er zijn drie mogelijkheden:
  • Nieuw: u moet in FRIS nog aan de begroting of jaarrekening beginnen.
  • In bewerking: u bent al begonnen met het invoeren van gegevens, maar u heeft de begroting of jaarrekening nog niet officieel ingediend.
  • Ingediend: U heeft de begroting/jaarrekening officieel ingediend bij het CCBB. U kunt de begroting/jaarrekening nog wel bekijken, maar niet meer wijzigen.
 • Datum status-wijziging
  De datum waarop u met uw begroting/jaarrekening een volgende 'status' heeft bereikt. Bijvoorbeeld: van "nieuw" naar "in bewerking".
 • Indiener
  Als het goed is, staat hier uw eigen naam, want u bent als enige namens uw gemeente gemachtigd om deze begroting of jaarrekening in te dienen.
 • Datum laatste bewerking
  De datum waarop u - of degene die vóór u toegang had - voor het laatst in FRIS aan een begroting/jaarrekening heeft gewerkt.
 • Actie
  Hier staan de knoppen waarmee u de begroting of jaarrekening van uw college kunt openen:
  • Starten: u gaat voor het eerst aan een begroting of jaarrekening werken
  • Bewerken: u (of een voorganger) heeft al gegevens ingevoerd, en u gaat daar nu mee verder.
  • Indienen: De begroting/jaarrekening is helemaal ingevuld, maar nog niet ingediend. Dat is de laatste actie die u nog moet uitvoeren.
  • Inzien. Deze begroting/jaarrekening is al ingediend; u kunt de gegevens niet meer bewerken, wel inzien.
 • Rapport
  Zodra een begroting of jaarrekening in bewerking is of al is ingediend, kunt u deze als rapportage opvragen (als een PDF).

Een begroting of jaarrekening openen / bewerken

Om een begroting of jaarrekening te openen klik op de betreffende knop in de kolom Actie:

 • Starten (oranje): voor het eerst in de betreffende begroting of jaarrekening aan het werk
 • Bewerken (groen): verder werken in een al geopende begroting of jaarrekening

Het starten met de begroting of jaarrekening van het jaar X (bijvoorbeeld 2020) is pas mogelijk nadat de begroting/jaarrekening van jaar X-1 (bijvoorbeeld 2019) officieel is ingediend.

Dit geldt nog niet voor de begroting van 2019 en de jaarrekening van 2018.