Startscherm

Nadat u zich als Indiener heeft aangemeld in FRIS, zijn er twee mogelijke situaties:

 • U bent indiener voor één gemeente
  U krijgt de begrotingen en jaarrekeningen te zien van deze gemeente. Als u voor beide colleges (CvD en CvK) indiener bent, ziet u van beide colleges de begrotingen en jaarrekeningen; anders alleen die van óf CvD óf CvK.
 • U bent indiener voor meerdere gemeenten
  Kies in het scherm dat u te zien krijgt de gemeente waarvoor u nu wilt indienen. U gaat dan naar de begrotingen en/of jaarrekeningen van deze gemeente.

Om tussentijds te wisselen tussen gemeenten klikt u op het vergrootglas naast de naam van de gemeente waarin u aan het werk bent. U kunt daarna een andere gemeente selecteren.

Toelichting overzichtsscherm

Na de keuze voor de gemeente waarin u wilt werken, ziet u het volgende overzichtsscherm (maar dan voor uw gemeente en uw college(s)):

Fris-Startscherm030222

U ziet in dit scherm onder de naam van uw gemeente het college (CvK, CvD óf beide colleges) staan waarvan u een begroting of jaarrekening gaat bewerken (en indienen).

Verder zit u in dit scherm de volgende kolommen:

 • Soort
  Om welke begroting of jaarrekening gaat het? Van de diaconie (CvD) of van de Kerkrentmeesters (CvK)?
 • Jaar
  Het jaar waarop de begroting of jaarrekening betrekking heeft. Zodra u een aantal jaren met FRIS werkt, zult u ook de al ingediende en goedgekeurde stukken van vorige jaren op het scherm zien.
 • Indienen voor
  De datum waarvoor u de begroting of jaarrekening uiterlijk moet hebben ingediend.
 • Status
  Hoe ver bent u met uw begroting of jaarrekening in FRIS? Er zijn drie mogelijkheden:
  • Nieuw: u moet in FRIS nog aan de begroting of jaarrekening beginnen.
  • In bewerking: u bent al begonnen met het invoeren van gegevens, maar u heeft de begroting of jaarrekening nog niet officieel ingediend.
  • Ingediend: U heeft de begroting/jaarrekening officieel ingediend bij het CCBB. U kunt de begroting/jaarrekening nog wel bekijken, maar niet meer wijzigen.
 • Datum status-wijziging
  De datum waarop u met uw begroting/jaarrekening een volgende 'status' heeft bereikt. Bijvoorbeeld: van "nieuw" naar "in bewerking".
 • Indiener
  Als het goed is, staat hier uw eigen naam, want u bent als enige namens uw gemeente gemachtigd om deze begroting of jaarrekening in te dienen.
 • Datum laatste bewerking
  De datum waarop u - of degene die vóór u toegang had - voor het laatst in FRIS aan een begroting/jaarrekening heeft gewerkt.
 • Actie
  Hier staan de knoppen waarmee u de begroting of jaarrekening van uw college kunt openen:
  • Starten: u gaat voor het eerst aan een begroting of jaarrekening werken
  • Bewerken: u (of een voorganger) heeft al gegevens ingevoerd, en u gaat daar nu mee verder.
  • Indienen: De begroting/jaarrekening is helemaal ingevuld, maar nog niet ingediend. Dat is de laatste actie die u nog moet uitvoeren.
  • Inzien. Deze begroting/jaarrekening is al ingediend; u kunt de gegevens niet meer bewerken, wel inzien.
 • Info
  Als een begroting, jaarrekening of meerjarenraming nog niet gestart kan worden verschijnt hier een knop met een vraagteken. Door op het vraagteken te klikken wordt zichtbaar waarom de betreffende begroting, jaarrekening of meerjarenraming nog niet gestart kan worden.
 • Rapport
  Zodra een begroting of jaarrekening in bewerking is of al is ingediend, kunt u deze als rapportage opvragen (als een PDF).

Een begroting of jaarrekening openen / bewerken

Om een begroting of jaarrekening te openen klik op de betreffende knop in de kolom Actie:

 • Starten (oranje): voor het eerst in de betreffende begroting of jaarrekening aan het werk
 • Bewerken (groen): verder werken in een al geopende begroting of jaarrekening

Het starten met de begroting of jaarrekening van het jaar X (bijvoorbeeld 2020) is pas mogelijk nadat de begroting/jaarrekening van jaar X-1 (bijvoorbeeld 2019) officieel is ingediend.

Dit geldt nog niet voor de begroting van 2019 en de jaarrekening van 2018.

Archief tonen

Standaard worden per college steeds de drie meest recente jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen getoond.

Als er meer dan drie jaarrekeningen, begrotingen en/of meerjarenramingen zijn, verschijnt naast de aanduiding van het college de optie 'Archief tonen'.
Door het aanvinken van 'Archief tonen' worden ook oudere jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen op het scherm getoond.

Voorbeeld: standaard worden maximaal drie jaarrekeningen, drie begrotingen en drie meerjarenramingen getoond, als de optie 'Archief tonen' niet is aangevinkt:

Na het aanvinken van 'Archief tonen' verschijnen alle beschikbare jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen:

als er jaarrekeningen, begrotingen en/of meerjarenramingen lijken te ontbreken in het overzicht, gebruik dan de optie 'Archief tonen'.