Instellingen

De indiener kan per college van diakenen of van kerkrentmeesters een aantal instellingen voor FRIS kiezen.

De eerste groep instellingen is voor de ANBI-publicatietool, waarmee het voor ANBI verplichte financiële overzicht automatisch op de website van het college gepubliceerd kan worden.

Het instellingenscherm is te vinden door linksboven op het scherm op de knop Instellingen te drukken. Deze knop is alleen zichtbaar voor indieners.