Schermbediening

Zie ook de instructievideo Begroting indienen via FRIS

Vooraf

Nadat u in het Startscherm een begroting of jaarrekening hebt geopend (via 'starten' of 'bewerken') krijgt u toegang tot een aantal schermen waarmee u de verschillende onderdelen van de begroting of jaarrekening van uw college gereed gaat maken voor het indienen bij het CCBB.

De schermen lijken erg op elkaar. Daarom geven hieronder eerst een paar algemene tips over de werking van de schermen. Een paar onderwerpen:

Hoe werken de invulschermen

Linker kolom - Overzicht van alle schermen

Het opstellen en indienen van een begroting (een jaarrekening) in FRIS bestaat voor het grootste deel uit het invullen van een aantal schermen die overeenkomen met de hoofd- en subposten. Het overzicht van alle schermen (het scherm-menu) ziet u steeds staan in de linkerkolom van ieder scherm.

Linker kolom breder maken

Door op de dubbele pijl boven aan de lijst te klikken, kunt u de linker kolom breder en weer smaller maken.

uitklappen menu

Navigeren tussen schermen

De lijst met schermnamen laat u zien welke schermen u al heeft ingevuld () en welke niet (). U kunt op elk moment naar een ander scherm door op de betreffende naam in het scherm-menu te klikken. Een andere mogelijkheid om naar een ander scherm te gaan is er niet (behalve door op te klikken).

De Home-knop

Links boven in ieder scherm in FRIS staat de Home-knop waarmee u terugkeert naar het beginscherm van uw huidige activiteit. Bij het indienen van een begroting of jaarrekening betekent dit altijd dat u naar het Startscherm Indienen gaat.

U bent klaar met een scherm

Vink het vakje Ik ben klaar met dit blad aan wanneer u alle posten van een scherm heeft ingevuld.

In ken klaar met dit blad

Het betreffende in de inhoudsopgave wordt .

1
2
3

Hoe bewaar ik ingevulde gegevens?

Zodra u een veld in een scherm hebt ingevuld, is die informatie meteen vastgelegd. U hoeft dus geen afzonderlijke handeling te verrichten om ingevulde gegevens te bewaren; dat gaat automatisch. Wel moet u ter bevestiging altijd het vakje Ik ben klaar met dit blad aanvinken. Pas dan geldt dit scherm voor FRIS als 'afgehandeld'.

Ingevulde gegevens later aanpassen - kan dat?

Het is altijd mogelijk om in een afgevinkt scherm (Ik ben klaar met dit blad) ingevulde gegevens aan te passen. Wel moet u daarna altijd weer opnieuw een vinkje zetten bij Ik ben klaar met dit blad.

Scherm niet van toepassing (n.v.t.)

Het zal voorkomen dat u in een bepaald scherm niets hoeft in te vullen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de rekeningschema's voor het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen identiek aan elkaar zijn. Hoeft u in een scherm geen gegevens in te vullen? Klikt u dan rechtsboven het vakje "n.v.t." aan.
Na het aanvinken van dit vakje ziet u in het scherm-menu een grijze .

Het is niet mogelijk om het vakje n.v.t. aan te klikken als u gegevens/cijfers in een van de invoervelden hebt ingevuld.

De ingevulde gegevens moet u dan eerst verwijderen.

Herstel afgesloten rubrieken

Indien u abusievelijk een rubriek hebt gesloten door het aanklikken van n.v.t. en u moet toch in die rubriek cijfers invullen, dan is dit mogelijk. U klikt dan op het vinkje achter n.v.t. en het scherm wordt weer volledig uitgerold.

Opmerkingen maken

In veel schermen is het mogelijk om een opmerking toe te voegen ( rechtsboven in het scherm). Die opmerkingen zijn zichtbaar boven in het scherm en komen in de rapportage te staan die u op ieder moment kunt uitdraaien (in het Startscherm Indienen).
Klik op ziet u rechts boven in het scherm om een opmerking in te voeren (zie het voorbeeld hieronder). Verwijder een opmerking door op het rode kruisje te klikken.

1
2
3

Toelichting op de schermen

Op een aantal schermen is een toelichting beschikbaar op de posten die u moet invullen. Als er zo'n toelichting is, ziet u in de rechtermarge staan.
Wanneer u hierop klikt, ziet u de beschikbare informatie.

De informatie achter gaat altijd over het proces van het indienen of bevat een toelichting op bepaalde posten. U treft er geen hulp aan over de werking van FRIS zelf. Daarvoor kunt u terecht in deze handleiding.