Opruimen ongebruikte meerjarenraming

Als een meerjarenraming niet gebruikt is, wanneer een meerjarenraming voor een volgend jaar beschikbaar is voor gebruik, wordt de ongebruikte meerjarenraming na enige tijd automatisch verwijderd.

De condities voor het automatisch opruimen van een ongebruikte meerjarenraming jaar t-1 (bijv. in 2021: MJ2020) zijn:

  • status meerjarenraming jaar t-1 (bijv. MJ2020) is 'Nieuw'
  • meerjarenraming jaar t (bijv. MJ2021) is beschikbaar voor gebruik
  • jaarrekening jaar t-1 (bijv. JR2020) is ingediend
  • begroting jaar t (bijv. BG2021) is ingediend.

Er komen geen aparte meldingen over het verwijderen van een ongebruikte meerjarenraming.

Als een automatisch opgeruimde meerjarenraming toch nodig zou zijn kan contact opgenomen worden met het secretariaat van het CCBB.