Indienen

Vooraf

Voordat u een begroting indient bij het CCBB moet u de begroting voorleggen aan uw kerkenraad en ter inzage leggen voor uw gemeenteleden. Wilt u het hele proces van indienen van een begroting nog eens nalezen, klik dan hier.

Wanneer kunt u de begroting indienen?

U kunt uw begroting indienen bij het CCBB wanneer u alle voorbereidende handelingen hebt verricht. Als dat zo is, ziet u dat in de inhoudsopgave in de linkermarge nog maar één : die van Indienen.

Zijn er nog meer , dan heeft u nog niet alle rubrieken volledig afgerond. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog niet overal het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. Dit is snel te controleren door de betreffende bladen te openen (door op de te klikken).

Hoe indienen?
  1. Om uw begroting daadwerkelijk in te dienen, klikt u in de inhoudsopgave in de linkermarge op Indienen.
  2. Op het scherm verschijnt een verklaring, waarmee u als indiener aangeeft dat u namens uw college en kerkenraad deze begroting indient.
  3. U geeft uw definitieve akkoord door de grijze vakjes bij deze verklaring aan te vinken.
  4. Ten slotte klikt u op het groene vak met de tekst Begroting indienen.
  5. De begroting is nu ingediend bij het CCBB. Uw college hoort binnen de daarvoor gestelde termijn de reactie van het CCBB op deze begroting.

!!Na deze actie is het in principe niet meer mogelijk uw begroting aan te passen.

Er zijn twee uitzonderingen op:

  1. Het kan zijn dat naar aanleiding van de beoordeling van uw begroting het CCBB contact met u opneemt en om een gesprek vraagt. Mogelijk leidt dit gesprek tot de wens uw begroting aan te passen. U krijgt dan bericht dat uw begroting in FRIS weer is opengesteld.
  2. U wilt zelf nog een wijziging aanbrengen. Dit kan alleen zolang u nog geen verplichtingen bent aangegaan op basis van een goedgekeurde begroting. Neemt u in dit geval contact op met het CCBB van uw regio.