Indienen begroting

In dit deel van de handleiding vindt u alle informatie over het indienen van een begroting. In het submenu vindt u de onderdelen van dit proces.

Instructievideo

Klik hier voor een algemene inleiding op het proces indienen.