Kennisbank

Regelmatig worden dezelfde vragen gesteld aan de helpdesk van FRIS. Hieronder vindt u de onderwerpen waar veelgestelde vragen over gaan, en de bijbehorende antwoorden.
Zie ook de instructievideo's:

ZoektermKennisbank artikelenHandleiding
aanmelden en inloggenindienenhandleiding
aantal wijkgemeentenalgemene informatie gemeente
aantallenalgemene informatie gemeentehandleiding
aantallen kerkenraadalgemene informatie gemeente
activatie linkinloggen
activeren en inloggeninloggenhandleiding
adres wijzigingenalgemeen fris-
advieskosten/algemene kostenlasten-
afboeken verstrekte leningfinanciële vaste activa
afdracht noodhulplasten
aflossing op leningfinanciële vaste activa-
afrondencontroles balans en exploitatie-
afrondingsverschilcontroles balans en exploitatie-
afschrijvinglasten
afschrijvinglasten
afschrijvinglasten
algemene informatiealgemeen frishandleiding
algemene reservebestemmingsreserves
anbianbi koppelinghandleiding
anbi diaconie gemeentealgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
anbi informatie niet beschikbaaranbi koppeling
anbi instellenanbi koppeling
anbi publicatieanbi koppeling
anbi richtlijnanbi koppeling
anbi publicatietoolanbi koppelinghandleiding
anbi synchronisatie linkanbi koppeling
archiverenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
autoriserenalgemeen frishandleiding
balans niet kloppendcontroles balans en exploitatie
balansrekening nihil makencontroles balans en exploitatie
balanstotaalcontroles balans en exploitatie-
bankrekening openenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
bedrag open bij 22 voorzieningenvoorzieningen
begraafplaatsbegraafplaatsen
begraafplaats verantwoordenbegraafplaatsen
begraafplaatsenbegraafplaatsen
begrotingindienen
begroting komend jaaralgemeen fris-
begroting jeugdraadlasten
begroting meerjaren onderhoudsbegrotingindienen
begrotings wijzigingenindienen
beheerskosten beleggenbaten-
boekhouder/adminstrateur/penningmeesteralgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
bestemmingsreserve in exploitatieresultaatbestemmingsreserves
bestemmingsfondsenbestemmingsreserves
beveiligingalgemeen fris-
bloemenlasten-
boccalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)-
boekhoudprogrammaalgemeen frishandleiding
buffetbaten-
cashflowalgemeen fris
cijfers exporterenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
cijfers importerenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
checklist verklaringenverklaringen
collecte van niet diaconale aardbaten
collectebonnen verwerkenbaten
controle verplichtverklaringen
controlecategoriehandleiding
controlecommissiealgemeen fris
controleverslagverklaringen
datum indienenalgemeen fris-
deelname verplichtalgemeen fris
depositofinanciële vaste activa
diaconale hulpbaten-
diaconie bijzondere aardalgemeen fris
documentnaambijlagenhandleiding
doorzend collectenbaten-
eerste keer FRISalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)handleiding
eigendom onder beklemmingonroerende zaken
e-mail of papieralgemeen fris-
e-mailadres gewijzigdalgemeen fris-
e-mailadres indiener wijzigenalgemeen fris
erfenisbestemmingsresereves
evangelisatie commissiebaten
excelalgemeen fris-
exploitatie gebouw registrerenonroerende zaken
fasenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
federatiefinanciële vaste activa
financiële commissie elgindienen
fout codefoutmeldingen
fout code 330foutmeldingen
fout code 390foutmeldingen-
fout code 440foutmeldingen-
fout code 442foutmeldingen-
fout code 444foutmeldingen-
fout code A010anbi koppeling-
fout code A020anbi koppeling-
fout code A030anbi koppeling-
fout code A040anbi koppeling-
fout code A050anbi koppeling-
fout code A060anbi koppeling-
fout code A070anbi koppeling-
fout code A080anbi koppeling-
fout code A090anbi koppeling-
fout code A110anbi koppeling-
fout code A120anbi koppeling-
fout corrigerenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)-
foutmeldingfoutmeldingen-
foutmelding link op websiteanbi koppeling-
fris inlogcontrole lrpalgemeen fris-
fusiealgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
fusie kostenincidentele baten en lasten-
geblokkeerde cellenalgemeen fris-
gebruikersnaamalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
geen activatie link ontvangeninloggen
geen lrpalgemeen fris-
gegevens inzienalgemeen frishandleiding
geluidsinstallatieonroerende zaken
gemachtigde indienerindienen
gemeentemonument of rijksmonumentonroerende zaken
giften, schenkingen en legatenbatenhandleiding
goedkeuringsbriefindienen
grondslagengrondslagen
grootboeknummer in pdfbijlagen
herinneringalgemeen fris
herwaarderingsreservebestemmingsresereves
herwaarderen onroerend goedonroerende zaken
huishoudelijke kostenlasten-
hulpalgemeen fris-
hulp implementatie anbianbi koppeling
imacalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
import functiebijlagen
wanneer indienenalgemeen fris-
indienenindienenhandleiding
indienen ccbbindienen
indienen naar collegealgemeen frishandleiding
indienen met meer personenalgemeen fris
indiener versus LRPalgemeen fris-
indiener voor meer gemeentenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)handleiding
geïnformeerd over frisalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)handleiding
inloggeninloggen
inkomstenlasten
inloophuisbaten-
instructiealgemeen fris-
interne procedurealgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
invoerenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)handleiding
invul volgordeindienen-
jaarrekening 2019algemeen fris-
jaarrekening niet invulbaaralgemeen fris-
jaarwerkindienen-
jeugdwerklasten-
joombla websiteanbi koppelinghandleiding
jpegbijlagen-
kasstroomoverzicht handmatig invullenkasstroomhandleiding
kasstroomoverzicht verschilkasstroomhandleiding
kerk verbouwdonroerende zaken-
kerk verkochttoelichting-
kerkbladbaten-
kerkelijk verenigingsgebouwonroerende zaken
kerkelijke activiteitenlasten
kerkenraadalgemeen fris
kerkgebouwonroerende zakenhandleiding
kerktelefoonbaten-
kleine gemeentealgemeen fris
kolommen toevoegenalgemeen fris
kopiërenalgemeen fris-
koppeling boekhoudpakketalgemeen fris
kostenalgemeen fris-
kosten diaconaal grafbegraafplaatsen-
kosten onroerend goedonroerende zaken
landerijenhandleiding
lay-outalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)-
ledenaantallenalgemene informatie gemeentehandleiding
lege bladzijdenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)-
Lege specificatieregelshandleiding
lengte wachtwoordinloggen
lei aanvraagalgemeen fris
link verpachte grondenonroerende zaken
liquiditeithandleiding
materiële vaste activaonroerende zaken
meekijk mogelijkheidalgemeen fris
meerdere indienersalgemeen fris-
meer wijkgemeentenalgemene informatie gemeente-
meerjarenbegrotingindienenhandleiding
monumentale kerkgebouwenonroerende zakenhandleiding
monumentenonroerende zaken
nieuwsbriefalgemeen fris
noodhulpbaten-
nummeringbijlagen-
obligatiesbeleggingen
onafhankelijke financieel deskundigealgemeen fris
onderhoud monumentaal orgelbestemmingsreserves
oninbare lening diaconiefinanciële vaste activa
onttrekking voorzieningvoorzieningen
opheffen bestemmingsfondsbestemmingsreserves
opheffing voorzieningvoorzieningen
opmaak pdfalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
opslaanalgemeen fris-
oud-ijzer en kerstkaartenincidentele baten en lasten-
paascollecte eindejaarscollectebaten-
pacht of huurbaten
pastorie minder waardonroerende zaken
pastorie verkochtonroerende zaken
pdfbijlagen-
peildatumalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)-
personeellasten-
pionierspleklasten-
plaatselijke stichtingalgemene informatie gemeenten
postenbijlagen-
preek kostenlasten-
printenalgemeen frishandleiding
privacyregelgevingalgemeen frishandleiding
publicatietoolanbi koppelinghandleiding
quotumlasten-
quotum opgavealgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
raadplegeralgemeen fris
rapporten makenalgemeen frishandleiding
rapporteren stichtingalgemeen fris
rekenhulp waardering landerijenhandleiding
resultaat reservesbestemmingsreserves
richtlijnalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
safarialgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
schenking oikocreditincidentiële baten en lasten
scipioalgemeen fris
scrollen scherm bibbertalgemeen fris
simvoorzieningen
standaardisatiealgemeen fris
status corrigerenalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
systeem vereistenalgemeen fris
streekgemeentealgemeen fris
toegang frisalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
tweestapsverificatiehandleiding
versies frisalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
uploadenbijlagen
vragenalgemeen fris
vrije bufferhandleiding
waalse gemeentealgemeen fris
waarderingonroerende zaken
wachtwoord wijzigeninloggen
website protestantsekerk.netanbi koppeling
wijkgemeente met eigen rechtspersoonlijkheidalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)
ZWOalgemene informatie (incl. koppelingen en autorisatie)