Grondslagen 3

Moet of mag ik de grondslagen aanpassen?

Het scherm grondslagen geeft de uitwerking van de richtlijn weer. Niet alle genoemde onderdelen komen in elke gemeente voor. U kunt daarom de tekst aanpassen aan de plaatselijke situatie en bepaalde delen weglaten. Dit, mits er niet wordt afgeweken van de richtlijn.