Totaal exploitatie

In het scherm Totaal Exploitatie ziet u de cijfers terug die u bij baten en lasten hebt ingevuld (alleen de totalen van de hoofdrubrieken). FRIS heeft meteen voor u uitgerekend wat de totale baten en lasten zijn en wat dit betekent voor het saldo van baten en lasten.

U bereikt dit scherm door in het menu in de linker marge te klikken op Tot.expl.

Dit scherm stelt u in staat om te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. U kunt zonodig de verschillende (sub-)rubrieken van baten en lasten weer openen om gegevens aan te passen.

Ingevoerde baten en lasten bevestigen

Wanneer de ingevoerde gegevens volgens u correct zijn, bevestigt u dit door (links onder) het vakje Ik ben klaar met dit blad aan te vinken. In de inhoudsopgave in de linkerkolom is voor Tot. expl. geworden.

Het afvinken van deze pagina (Ik ben klaar met dit blad) is een voorwaarde om hierna daadwerkelijk de begroting in te kunnen dienen bij het CCBB.