Algemene informatie gemeente

U heeft in het Startscherm Indienen de Begroting van uw gemeente geopend. U ziet op uw scherm het eerste invulscherm van de begroting. Voor u verder gaat, is het handig om even de linker kolom breder te maken.

uitklappen menu

Algemene informatie (1)

Vul de gevraagde gegevens in, in het kader van de privacy volstaan naam en e-mailadres.
Deze gegevens worden door FRIS bewaard en ze verschijnen automatisch bij een volgende begroting of jaarrekening van uw college. U hoeft dan alleen de wijzigingen aan te brengen. (Deze gegevens worden niet afgedrukt in de rapportages)

Om de invoer te bevestigen, vinkt u linksonder het vakje aan Ik ben klaar met dit blad. Daarna verandert het betreffende in de inhoudsopgave in de linker kolom in .

Rechts boven in het scherm staat een , als u er op klikt vindt u extra informatie over dit scherm.
U ziet ook , u kunt daar eventueel een opmerking maken; die blijft zichtbaar, tenzij u hem weer verwijdert (door op het rode kruisje te klikken).

Algemene informatie (2)

Inleiding

Het tweede deel van de algemene informatie bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Kerkelijke informatie
 • Aantallen
  • Organisatie
  • Personeelsbezetting
   • Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
   • Overig personeel
  • Bezetting kerkenraad en colleges
  • Leden en pastorale eenheden
 • ANBI-pagina

In een aantal gevallen wordt de samenhang tussen de ingevoerde gegevens gevalideerd. Als er gegevens ontbreken of niet logisch zijn t.o.v. gerelateerde gegevens wordt een melding in rood gegeven onder de kop ‘Controles’.

Kerkelijke informatie

Deze gegevens komen uit LRP. Alleen een eventuele samenwerking met andere gemeente(n) moet nog opgegeven worden.

Organisatie

Het aantal wijkgemeenten komt uit LRP. Daarnaast moet het aantal begraafplaatsen en het aantal annexe stichtingen opgegeven worden. Als er geen begraafplaatsen of annexe stichtingen zijn wordt een waarde nul opgegeven.

Personeelsbezetting

Hier worden de bezettingen van predikanten, kerkelijk werkers en overig betaald personeel opgegeven.

Eerst worden de bezettingen inaantallen personen opgegeven. Daarna volgen de bezettingen in Fte’s. In beide gevallen gaat het om de nominale bezetting, dus ongeacht eventuele vacatures.

Naast de nominale bezettingen worden de aantallen vacaturesin Fte’s opgegeven.

Voorbeeld: een gemeente heeft drie predikantsplaatsen voor gewone werkzaamheden, één van 1 Fte, één van 0,8 Fte en één van 0,6 Fte. De predikantsplaats van 0,6 Fte is vacant. Dit wordt als volgt ingevuld in FRIS:

Dezelfde manier van invullen geldt voor kerkelijk werkers en overige betaalde medewerkers.

Fte’s worden opgegeven in aantallen met twee decimalen, niet in percentages.

Bezetting kerkenraad en colleges

In dit gedeelte worden de bezettingen van de (algemene) kerkenraad en de (centrale) colleges van kerkrentmeesters en van diakenen opgegeven. Als een gemeente meer dan één wijkgemeente heeft, wordt het overzicht gevraagd van de centrale colleges:

 • Bij de ouderlingen gaat het om de Algemene Kerkenraad en niet om het totaal van alle wijkkerkenraden
 • Bij de colleges betreft het de samenstelling van de centrale colleges van kerkrentmeesters c.q. diakenen en niet het totaal van de eventuele wijkraden.

De aantallen zijn de aantallen, zoals die vermeld staan in de plaatselijke regeling. Daarnaast wordt per ambt/functie het aantal vacatures opgegeven.

Voorbeeld: een gemeente heeft drie wijkgemeenten. In de algemene kerkenraad zitten volgens de plaatselijke regeling negen ouderlingen. Omdat er een vacature is, zijn er op dit moment maar acht ouderlingen die deel uitmaken van de algemene kerkenraad.

Bij de overige ambten/functies worden de aantallen op dezelfde manier opgegeven.

Leden en pastorale eenheden

De aantallen belijdende leden en doopleden komen vrijwel altijd uit LRP. Deze aantallen kunnen in FRIS niet gewijzigd worden.In een beperkt aantal gevallen zijn de ledenaantallen niet beschikbaar in LRP. In deze gevallen moeten de aantallen doopleden en belijdende leden in FRIS opgegeven worden.

FRIS berekent het totaal aantal leden.

Het aantal pastorale eenheden komt uit LRP. Dit aantal kan in FRIS aangepast worden. Ook kan het aantal in FRIS opgegeven worden, als het niet aanwezig is in LRP.

Het aantal pastorale eenheden kan niet hoger zijn dan het aantal leden.