Scherm Bijlagen

Aan een meerjarenraming kunnen bijlagen toegevoegd worden. Dit kunnen specificaties bij bijzondere posten, gedetailleerde toelichtingen en dergelijke zijn. Kortom, alles wat naar uw mening bijdraagt tot een volledig beeld van de situatie en daarmee een goede beoordeling door het CCBB. Ook kan het CCBB vragen om informatie als bijlage toe te voegen. Aan documenten die als bijlage in FRIS wordt bijgevoegd worden de volgende eisen gesteld:

  • het document is kleiner dan 20MB
  • als de bijlage een document is dan worden de volgende formaten ondersteund: .doc, .docx, .html, .txt, .rtf, en .odt
  • als de bijlage een spreadsheet is dan worden de volgende formaten ondersteund: .xls, .xlsx, .csv, .txt en .tab
  • als de bijlage een presentatie is dan worden de volgende formaten ondersteund: .ppt, .pptx en .potx
  • als de bijlage een afbeelding/scan is dan worden de volgende formaten ondersteund: .jpg, .jpeg, .gif en .png
  • als de bijlage een PDF is dan worden de volgende formaten ondersteund: .pdf.

Bijlagen kunnen op twee manieren geüpload worden:

  • Sleep een bestand naar ‘Upload bestanden’
  • Druk op ‘Upload bestanden’ en selecteer het te uploaden bestand op de PC.

Bijlagen1

Een volgend bestand kan toegevoegd worden door een bestand naar ‘Upload bestanden’ bij het laatst geüploade bestand van de betreffende soort te slepen of door een bestand te selecteren op de PC.

Bijlagen2

Een bestand kan verwijderd worden door de cursor op de naam van het bestand te zetten. Er verschijnt een rood kruisje. Door hierop te klikken wordt het bestand, na een vraag om bevestiging, verwijderd.

Bijlagen3

Een bestand wordt vervangen door het betreffende bestand eerst te verwijderen en vervolgens een ander bestand te uploaden.