Scherm Afronden en kopiëren

Op het scherm Afronden en Kopiëren kan aangegeven worden dat een scenario van een meerjarenraming afgerond is. Dit is een interne status voor een gemeente of een diaconie. Een afgerond scenario kan ook weer in bewerking genomen worden, behalve als de meerjarenraming ingediend is bij het CCBB.

a. Afronden
Als het scenario inhoudelijk afgerond is kan geklikt worden op de button “afronden”. Vervolgens wijzigt het vinkje van het scenario op het betreffende scenarioblad bij Afronden en Kopiëren van grijs in groen. Na deze handeling blijft de status van meerjarenraming “In bewerking”.

Afronden1

Afronden2

b. Terug in bewerking zetten
Als na afronding van een scenario blijkt dat toch nog aanpassingen gedaan moeten worden binnen de huidige meerjarenraming, dan is het mogelijk om het scenario terug in bewerking te zetten. Dit kan gedaan worden door te klikken op de button “terug in bewerking zetten”. Het vinkje van het scenario op het betreffende scenarioblad bij Afronden en Kopiëren is gewijzigd van groen in grijs. Na deze handeling blijft de status van meerjarenraming “In bewerking”. Terug in bewerking zetten is alleen mogelijk als de meerjarenraming nog niet is ingediend bij het CCBB.

Afronden3

Afronden4

c. Kopiëren
Als de meerjarenraming tot 8 jaar vooruit is uitgewerkt, dan is impliciet de begroting voor het komende jaar al volledig cijfermatig gecreëerd. Daarom is het mogelijk om vanuit de meerjarenraming één scenario te kopiëren naar de eerstvolgende begroting.

Aan het kopiëren van een scenario wordt wel één voorwaarde gesteld, namelijk dat de beoogde begroting beschikbaar is in FRIS. Als een FRIS-gebruiker bijvoorbeeld vanuit de meerjarenraming 2023 in juni 2023 een scenario wil gebruiken als begroting 2024, dan is dit (waarschijnlijk) niet mogelijk omdat de begroting 2024 pas vanaf augustus 2023 beschikbaar komt in FRIS.

Het kopiëren van een scenario is mogelijk in het scherm Afronden & Kopiëren. Vervolgens wordt gekozen voor de knop “gegevens kopiëren naar begroting 20**”.

Afronden5

Afronden6

Mocht u na het kopiëren van een scenario vanuit de meerjarenraming naar de begroting nog cijfermatige wijzigingen willen aanbrengen in de definitieve begroting, dan is het noodzakelijk om de cijfermatige wijzigingen in het betreffende scenario in de meerjarenraming door te voeren en het scenario opnieuw te kopiëren vanuit de meerjarenraming naar de begroting. Als u de wijzigingen alleen in de begroting doorvoert dan ontstaat er een verschil tussen het scenario en de begroting.