Controle balans

In dit scherm ziet u, ter controle, een overzicht van alle onder het onderdeel Balans ingevulde bedragen.
Bij alle onderdelen van de balans, van 00 - 25, ziet u de bedragen van de ingevulde subonderdelen.
U kunt dit scherm pas afhandelen als alle onderdelen van de balans en de baten en lasten zijn ingevuld.

Nadat u de controle hebt uitgevoerd, eventueel in het onderdeel Balans nog correcties heeft aangebracht, vinkt u het vakje Ik ben klaar met dit blad aan.
In het menu verschijnt bij Controle balans .