Lasten

Vooraf

In dit deel van de handleiding vindt u informatie over het invoeren van de lasten van het komende begrotingsjaar. Het eerste jaar dat u FRIS hiervoor gebruikt, is het nodig ook de gegevens van de begroting van het vorige jaar en de jaarrekening van twee jaar terug in te vullen. Dit helpt straks het CCBB om uw begroting te beoordelen. Maar u heeft er zelf ook voordeel van:

  • Begroting: U ziet meteen de vergelijkbare cijfers van vorig jaar en komt makkelijk belangrijke verschillen of eventuele vergissingen bij het invoeren op het spoor.
  • Jaarrekening: Alle gegevens die u nu invoert, zullen automatisch zijn ingevuld wanneer u de jaarrekening van het komende jaar gaat invoeren in FRIS. U hoeft dan alleen nog maar eventuele wijzigingen aan te brengen.

Invoer lasten

Voor deze instructie gaan we ervan uit dat u weet hoe u bij de begroting van uw college moet komen. Kijk anders even bij de instructie Startscherm Indienen.

U gaat in een aantal schermen de lasten van uw begroting invullen. Het is handig om in de linkerkolom het menu met onderdelen te openen / open te houden.

Het vierde onderdeel in het menu betreft de lasten. Wanneer u op dit onderdeel klikt, opent zich een submenu met de hoofdrubrieken uit het grootboek van de administratie (volgens de richtlijnen van het GCBB). Het is de bedoeling dat u deze rubrieken één voor één afloopt en de gevraagde gegevens van het komende begrotingsjaar invult. (U ziet in de twee rechter kolommen ook de begroting van vorig jaar staan respectievelijk de jaarrekening van twee jaar terug; met uitzondering van de eerste keer hoeft u die kolommen niet meer in te vullen - FRIS neemt deze cijfers automatisch over.)

Opbouw rubrieken / schermen

Bij de lasten bestaan veel rubrieken uit sub-rubrieken. Dat geldt bijvoorbeeld bij rubriek 40 (Kosten kerkelijke gebouwen …). Wanneer u in het menu in de linkerkolom op 40 klikt, ziet u het scherm van deze rubriek. Wanneer u naar beneden scrollt, ziet u alle sub-posten (40.10 t/m 40.70).
Het is de bedoeling dat u al deze sub-posten langsloopt. Is een sub-post niet op uw college van toepassing, vinkt u dan het vakje n.v.t. aan (rechts, in dezelfde rij als de naam van de sub-rubriek). U kunt zo'n sub-rubriek later altijd weer openen door opnieuw op het vinkje te klikken achter n.v.t..

U kunt ook een totale rubriek oningevuld laten. (In dit voorbeeld: heel rubriek 40). Daarover hieronder meer informatie.

U wilt een scherm leeglaten

Hoeft u in een scherm helemaal niets in te vullen (in geen enkele sub-rubriek), klikt u dan rechtsboven op het vakje achter n.v.t.. In het menu in de linkermarge verschijnt een bij deze rubriek. U kunt nu naar een volgende post uit de rubriek Lasten of naar een andere rubriek.

  1. Wilt u naderhand toch iets invullen in zo'n scherm, klikt u dan opnieuw op het vinkje achter n.v.t. en de inhoud van het scherm wordt weer zichtbaar.
  2. Het is niet mogelijk om het vakje n.v.t. aan te vinken wanneer u ook het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. U moet daar dan eerst het vinkje n.v.t. te verwijderen.

Alle invoer in een scherm bevestigen

Wanneer u in een of meer sub-rubrieken van een scherm gegevens hebt ingevoerd, dan dient u de invoer nog te bevestigen door links onder in het scherm het vakje ik ben klaar met dit blad aan te vinken. (U moet soms naar beneden scrollen om bij dat vakje terecht te komen.)
Hierna is in het menu in de linkermarge het betreffende van deze rubriek geworden. Dit gebeurt ook als u een of meer (maar niet alle) sub-rubrieken van een pagina als n.v.t. hebt verklaard.

Hele rubriek Lasten afsluiten

Nadat u alle grootboeknummers van de lasten hebt afgewerkt (rubrieken 40 t/m 65) is voor de rubrieksnaam Lasten geworden. Dat is een voorwaarde om straks ook daadwerkelijk de begroting te kunnen indienen.

  1. In de meeste schermen vindt u informatie over het invullen van de verschillende posten. Om die informatie te openen, klikt u op dat rechtsboven de pagina of een rubriek staat.
  2. Ook hier kunt u op verschillende plaatsen opmerkingen plaatsen via rechts boven (een pagina of rubriek). Dat is bijvoorbeeld handig als u bij een bepaalde post nog niet de definitieve cijfers heeft of vindt dat bij een post een toelichting nodig is.
  3. Getallen met duizendtallen (of hoger) kunt u zonder punten invoeren. FRIS zet punten op de juiste plekken (10000 wordt 10.000 etc.)
  4. U hoeft geen cijfers achter de komma in te vullen. Doet u dat toch, dan rondt FRIS de bedragen af.