Scherm Toelichting

Op scherm Toelichting kan een toelichting gegeven worden op een scenario in de meerjarenraming.

Hier wordt de analyse van de uitkomsten van het scenario opgenomen. Ook kan bijvoorbeeld ingegaan worden op mogelijke beleidskeuzes en de effecten daarvan op de financiële positie.

Deze toelichting wordt opgenomen in het rapport Meerjarenraming. Het is daardoor een goed middel om aspecten die het beleid moeten beïnvloeden te communiceren.