Toelichting begroting

Nadat u baten en lasten voor uw begroting hebt ingevuld, kunt u daarop nog een toelichting geven. U klikt daarvoor in de inhoudsopgave in de linkerkolom op Toe. (Toelichting).

In dit scherm heeft u de mogelijkheid om een toelichting te geven op de begroting van uw college. U dient zich te beperken tot tekst. U kunt de toelichting intypen of teksten van elders "knippen en plakken". Het is niet mogelijk om afbeeldingen of tabellen toe te voegen. (Dat kan wel in het scherm Bijlagen).

Ook dit scherm dient u af te sluiten door het hokje Ik ben klaar met dit blad aan te vinken. Dit is ook nodig wanneer u geen toelichting hebt ingevoegd. (Anders kunt u straks uw begroting niet indienen bij het CCBB.)

Functie toelichting

De toelichting die u hier formuleert, wordt in de uiteindelijke begroting opgenomen als het "Verslag van het college van…." van uw gemeente.

Daarmee zijn er twee situaties denkbaar waarin het handig is om hier een toelichting te formuleren:

  1. Het kan handig zijn om een concept van uw begroting in FRIS eerst te presenteren in uw college of kerkenraad. De toelichting die u hier formuleert, verschijnt dan in de rapportage c.q. de begroting. (U kunt die toelichting later weer wijzigen.)
  2. Het kan zinvol zijn om een toelichting op uw begroting te geven op het moment dat u de begroting officieel indient in FRIS. Die toelichting is dan bestemd voor het CCBB dat uw begroting beoordeelt.

U kunt uw begroting, inclusief de bedoelde toelichting ("verslag van het college") op ieder moment opvragen, ook als de begroting nog concept is. U kunt dat doen in het openingsscherm Indienen. U komt daar via , boven in ieder scherm.