Grondslagen

Het is belangrijk dat jaarrekeningen van colleges van kerkrentmeesters en diakenen worden opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN, zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling Beheerszaken. In uw jaarverslag dient u naar deze Richtlijn te verwijzen, onder andere door de beschrijvingen over te nemen van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Doe dit als volgt (zie instructiefilm hierboven):

  • Klik in het menu op Grondslagen, een leeg scherm waarin u tekst kunt invoeren verschijnt.
    In dit scherm moet de standaardtekst Grondslagen, die voldoet aan de Richtlijn van het GCBB, worden ingevuld.
  • Klik op rechts boven in het scherm.
    Selecteer de complete standaardtekst en kopieer en plak die in het lege scherm. (Sluit zonodig eerst het hulpscherm af met X of de knop Sluiten, onder in het scherm).
  • Pas - waar nodig - de tekst aan uw eigen specifieke situatie aan (op sommige plaatsen zijn er keuzemogelijkheden).
  • Sluit het invoerscherm af door te klikken op Ik ben klaar met dit blad.