Begraafplaatsen 6

Waarom de contractperiode van maximaal 20 jaar?

 • ontwikkelingen tijdens deze lange periode zijn al lastig te overzien
 • onbekend is de indexering van kosten (1000 euro met 2,5% inflatie is over 20 jaar 1650 euro geworden)
 • burgerlijke gemeenten kunnen bij tekorten gemeentelijke belasting opleggen
 • een kerk moet het uit de middelen van leden halen
 • het aantal leden, maar ook het aantal vrijwilligers neemt af, dus de kosten per lid stijgen.
 • er is een beweging naar crematie en daarna urnen plaatsing, maar los daarvan blijven de kosten van een begraafplaats doorlopen, zelfs als er helemaal geen begrafenissen zijn.
 • het is nu tijd om na te gaan of de reglementen van de begraafplaats om een update en aanpassing aan de richtlijn vragen.

De wet zegt toch onbepaalde tijd en langer dan 20 jaar mag?

 • maak onderscheid tussen grafrecht (een plekje hebben) en onderhoudsrecht.
 • onderhoudsrecht niet laten afkopen, maar telkens verlengen.
 • een grafrecht tijdens het leven kopen raden wij af (bijvoorbeeld over 25 jaar graag een plaatsje)
 • beding als u beslist voorverkoop/reservering wilt, dan een nieuwe overeenkomst zodra de begrafenis plaatsvindt
 • als er lopende grafrechten zijn kun je een begraafplaats wettelijk niet sluiten.
 • het GCBB/CCBB kan als toezichthouder op het kerkbeheer richtlijnen zoals deze met een aangepast maximum, voorschrijven

Begroting en resultaat begraafplaats

Het resultaat van een begraafplaats hoort gewoon als exploitatieresultaat verantwoord te worden op de rekeningen 65.50 en 95.50.
Dat bereikt u door de opbrengsten toe te voegen aan 21.96 en de lasten te onttrekken aan 21.96 .
Zie daarvoor de uitgebreide handleiding en toelichting op de richtlijn begraafplaatsen.

Eeuwigdurende rechten en rechten voor onbepaalde tijd.

 • Eeuwigdurende grafrechten, dus graven die niet geruimd mogen worden komen voor bij Molukse en Islamitische begraafplaatsen en Joodse begraafplaatsen.
  De richtlijn geeft daar een praktische oplossing voor door de kosten van dergelijke verplichtingen te dekken vanuit de huidige tarieven en nieuwe contracten en/of verlengingen.
  Er staat een voorbeeld in de handleiding.
 • U kunt vrijwel alles regelen in uw eigen reglement. Misschien kunt u die eens nauwkeurig beoordelen en aanpassen aan de richtlijn.
  Bestaande contracten kunnen uiteraard niet opengebroken worden. U kunt dus beter aan een afbouwscenario denken.
 • Het probleem bij "eeuwigdurende' contracten zit niet zozeer in het grafrecht, (ergens te mogen liggen kost niets) maar in het afgekochte onderhoud dat in theorie eeuwigdurend doorgaat.
  In de Wet staat wel dat u er in bepaalde gevallen van af kunt en mag ruimen als er geen onderhoud wordt gepleegd of verwaarlozing plaatsvindt bijvoorbeeld, maar dat zal niet vaak voorkomen.
  Het mooiste is dat u dat recht met erfgenamen als die er zijn, kunt afkopen.

Verantwoording begraafplaats

De gemeenten die een kerkelijke begraafplaats beheren, al dan niet in een juridische vorm van een stichting of anderszins, moeten naast de jaarrekeningen van Gemeente en Diaconie ook de financiële cijfers van de begraafplaats insturen naar het CCBB.
Zie daarvoor de richtlijn begraafplaatsen en de handleiding voor beheerders.

Stichtingen en begraafplaatsen

Vooreerst komt er geen mogelijkheid om administraties, anders dan CvK, CvD en Begraafplaatsen, op te voeren via FRIS.

Rapportages m.b.t. Stichtingen e.d. kunt u separaat voeren en uploaden bij de instantie waaronder deze vallen CvK of CvD.
Zie daarvoor wat de richtlijn voorschrijft over annexe stichtingen en stichtingen waarin u een doorslaggevende stem hebt.