Foutmeldingen

Foutmelding

Foutcode 330

Dit betekent dat de regels niet op n.v.t. gezet kunnen worden omdat er nog cijfers van het vorige jaar in staan (dat kan ook een nul zijn).

Bijvoorbeeld een lening die vorig jaar afbetaald is, staat op 31 december 2018 voor € 0,-- op de balans.
Op 1 januari staat dat bedrag er dan nog.
U kunt ervoor zorgen dat de regel na dit jaar verdwijnt, door op het rode kruisje te drukken en in te vullen vanaf wanneer de regel weg kan.
Maar voor het jaar 2019 kunt u hem niet op n.v.t. zetten.
Overigens moet u wel een omschrijving bij het bedrag geven, want anders krijgt u foutmelding 390
zie ook

Foutcode 440

(440) De jaarrekening is nog niet volledig ingevuld. Er ontbreken gegevens op de schermen die in de linkerkolom niet groen zijn.
Als u deze melding krijgt dan is er nog ergens een pagina aan de linkerzijde niet afgehandeld en daardoor kunt u niet indienen.

Foutcode 442

Bij het indien krijgt u foutmelding 442.

Waarschijnlijk heeft u het scherm 'controle balans' al op 'ik ben klaar met dit blad' gezet, maar dat een afrondingsverschil toen niet gesignaleerd is in de FRIS validatie.
Veelal zitten de afrondingsverschillen in een van de tabbladen.
Bijv. in het tabblad controle balans of bestemmingsresultaat
Het betreffende scherm staat dan nog steeds op groen, maar er kan nog wel een afrondingsverschil zijn.
Deze afrondingsverschillen moeten eerst worden weggewerkt.
Als u hierna nog tegen de 442-melding aanloopt, moet er ook op een van de andere tabbladen nog een afrondingsverschil zijn.
Het kan dat het verschil op het scherm controle balans veroorzaakt wordt door afrondingsverschillen op andere schermen,
waar controles op zitten (bestemming resultaat, 20 eigen vermogen (is ook gekoppeld aan bestemming resultaat) en scherm 22 voorzieningen).

Als alle afrondingsverschillen weggewerkt zijn en u het scherm 'controle balans' opnieuw op 'ik ben klaar met dit blad' zet zou u probleemloos moeten kunnen indienen.

Foutcode 444

Als niet alle voorgaande jaarrekeningen, begrotingen en/of begroting volgend jaar zijn ingediend en op definitief staan, dan krijgt u Deze foutmelding
U moet dan wachten totdat de beoordelaar uw gemeente in FRIS heeft afgehandeld en de betreffende jaarrekening en/of begroting op definitief heeft gezet.

Er zit dus een chronologische volgorde in.

  • De begroting van het lopende jaar moet zijn ingediend, en
  • De jaarrekening van het voorgaande jaar moet definitief goedgekeurd zijn.
Foutmelding bij genereren van een PDF rapport in het begin scherm van FRIS

Dit is een browser gerelateerd probleem.
De oplossing zit hem vaak in het opruimen van de cache van uw browser. Zie hier hoe u dit kunt doen.
Ook kan het zijn dat de Google zoekfunctie automatisch wordt geactiveerd in uw browser. Vaak ziet u dan in de browser URL iets van:
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://fris.pkn.nl/export/report/...
In de URL mag u alleen https://fris.pkn.nl/export/report/... zien. (let op de s achter http!)
U moet dan deze google zoekfunctie uitzetten in uw browser. Het alternatief is een andere browser openen.

Het vinkje 'ik ben klaar met dit blad' kan niet gezet worden.

Dit gaat vaak gepaard met foutmelding 390

Foutmelding 390

Deze foutmelding betekent dat er "lege regels" zijn, vaak regels waar een spatie in zit die u niet kunt zien.
Door met de muis te bewegen over de regels verschijnt er in een lege regel een rood kruisje.
Met dit rode kruisje kunt u de regel verwijderen (ogenschijnlijk gebeurt er niets, maar de regel wordt wel degelijk verwijderd).
Daarna kunt u het vinkje zetten.

Let op: deze fout kan ook voorkomen in de regels die ingeklapt zijn (dus die op n.v.t. zijn gezet). Controleer deze regels ook.

Foutmelding bij genereren van een PDF rapport in het begin scherm van FRIS

Dit is een browser gerelateerd probleem.
De oplossing zit hem vaak in het opruimen van de cache van uw browser. Zie hier hoe u dit kunt doen.
Ook kan het zijn dat de Google zoekfunctie automatisch wordt geactiveerd in uw browser. Vaak ziet u dan in de browser URL iets van:
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://fris.pkn.nl/export/report/...
In de URL mag u alleen https://fris.pkn.nl/export/report/... zien. (let op de s achter http!)
U moet dan deze google zoekfunctie uitzetten in uw browser. Het alternatief is een andere browser openen.

Website gerelateerde foutmeldingen

Zie hier