ANBI koppeling

Anbi

Instellen

Kan ik een ANBI rapport maken in FRIS?

FRIS levert, na het indienen en definitieve afhandeling van een jaarrekening, een kant en klaar ANBI rapport voor de website.

Anbi publicatie tool

De ANBI publicatie behoort een vast onderdeel te zijn van uw website, waarin een koppeling zit met de verkorte ANBI versie.

Zie handleiding ANBI publicatie

Als indiener kunt u onder "instellingen" de tool activeren en de handleiding downloaden.

Op de ANBI pagina van de Protestantse Kerk vindt u formats waaraan de transparantie moet voldoen. Zie anbi-gemeenten

De link in LRP moet verwijzen naar de ANBI pagina, waarop al de transparantie gegevens staan. Doorklikken of downloaden van gegevens is vanwege voorschriften van de Belastingdienst, niet toegestaan.

Website koppelings probleem

Ervaring leert dat de volgende punten van belang zijn:

 • Heeft u het voorbeeld handleiding voor WordPress gevolgd? Ook als u niet van WordPress gebruik maakt staat hierin vermeld wat in elk geval moet gebeuren.
 • Staat javascript wel aan in uw browser? Alle browsers ondersteunen javascript en hebben dit standaard aan staan. Ook zijn er addons die javascript blokkeren.
 • Is in FRIS bij het aanmaken van de handleiding wel de instelling op instellen gezet voordat de handleiding is gedownload? Zie ook hier
 • Krijgt u de melding "de gevraagde informatie is niet beschikbaar"? Zie dan hier
 • Is er een actieve koppeling?
 • Bij het aanbrengen van de koppeling krijgt u altijd een foutcode, omdat niet alle informatie geautomatiseerd kan worden gecontroleerd en er ook nog een fysieke toetsing moet plaatsvinden. A010 t/m A050 geeft aan dat de koppelingen niet goed zijn geïmplementeerd. Zie de foutmeldingen.

Zie handleiding voor WordPress hoe u de ANBI-publicatietool kunt installeren onder WordPress

Om het vereiste script in de head van een pagina van het CMS Joomla kunt u de plugin headtag gebruiken.

Voor het gebruik van deze plugins is wel enige kennis van uw CMS vereist. Wij kunnen op dit aspect geen (technische) ondersteuning verlenen.

Website via protestantsekerk.net

Wij maken gebruik van de diensten van protestantsekerk.net, die in hun handleiding aangeven dat zij in deze mogelijkheid voorzien.
Letterlijk staat er:
"Het is nu mogelijk om informatie uit FRIS in uw website te publiceren zonder enige technische kennis.
Zoek het identificatienummer op in uw FRIS systeem en plaats deze in uw ANBI module en de informatie verschijnt automatisch in beeld."

Er is inderdaad op de ANBI pagina een mogelijkheid om het identificatienummer in te vullen en als hier het juiste nummer ingevuld wordt, verschijnt de tabel inderdaad automatisch op de ANBI pagina, maar:

 • De tabel verschijnt aan het einde van de tekst, niet op de plaats waar ik hem wil hebben.
 • Het formaat van de tabel is te groot.
 • Het lettertype is anders dan gebruikt in deze pagina.
 • De achtergrondkleur is wit, terwijl ik graag een andere kleur zou willen gebruiken. In de "Handleiding ANBI-publicatie vanuit FRIS" wordt in een aantal stappen aangegeven hoe de code in de ANBI pagina aangepast moet/kan worden.

Mijn vraag is: geldt dit ook in het geval er gebruik gemaakt wordt van protestantsekerk.net?

Antwoord:
Dit zijn vragen die thuishoren bij Protestantsekerk.net

Vanuit FRIS is er een algemene instructie handleiding geschreven, waarmee de koppeling tot stand kan worden gebracht. Vervolgens heeft Protestantsekerk.net op eigen initiatief een tool gemaakt, waarmee de koppeling voor deze website gemakkelijker tot stand kan worden gebracht.

Als u zou inrichten conform de FRIS handleiding

 • krijgt u de tabel op de juiste plaats
 • loopt u nog steeds aan tegen het feit dat de tabel te groot is (Dit is een probleem dat praktisch alle protestantsekerk.net website gebruikers hebben).
 • kunt u de achtergrondkleur nog steeds niet gemakkelijk wijzigen
 • kunt u het lettertype niet aanpassen

Vanuit FRIS kan er geen website ondersteuning worden gegeven en daarom verwijzen wij u naar de helpdesk van protestantsekerk.net.

Meestal is het probleem dat ANBI onjuist gepubliceerd is op de website, waardoor FRIS deze niet kan detecteren.
Controleer of de juiste javascript is geplaatst, deze moet zijn:

<script type="text/javascript" src="https://fris.pkn.nl/anbi/iframe-loader.js"></script>

Foutcode A010

De ANBI tool is niet actief.

A010 Status ANBI- publicatie: Probleem met opgegeven webpagina

Opgegeven webpagina werkt technisch niet.

Verplichte woorden in tekst op ANBI-pagina: RSIN, kerkorde, bestuur, beleidsplan, beloning ontbreken

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A020

De ANBI tool is niet actief.

A020 Status ANBI- publicatie: Niet te bepalen - zelf controleren s.v.p.

De status is niet geautomatiseerd te bepalen. De oorzaak kan zijn dat er geen bruikbare data voor de webcrawler is, zoals bijvoorbeeld:

 • de opgegeven pagina is geen html-pagina, of
 • de url is rechtstreeks gelinkt aan het pdf-bestand, of
 • de url's CvK en CvD zijn gelijk

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A030

De ANBI tool is niet actief.

A030 Status ANBI-publicatie: Lijkt correct - zelf controleren s.v.p.

Op basis van de volgende controles lijkt de ANBI pagina correct:

 • Minstens 1 jaarrekening is niet handmatig in FRIS ingediend
 • Kalenderdatum is voor 1 juli
 • kalenderjaar -1 of kalenderjaar -2 in website data
 • De verplichte woorden in zitten in de tekst

Echter in FRIS vinden een aantal controles plaats op basis van steekwoorden, maar dit is nooit 100% waterdicht.

De informatie lijkt te kloppen op basis de geautomatiseerde controle, maar dat er moet nog een fysieke controle worden uitgevoerd.

Bent u van mening dat de informatie op uw website juist is dan bent u klaar.

U krijgt geen andere melding!

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A040

De ANBI tool is niet actief.

A040 Status ANBI publicatie: boekjaar en tekst waarschijnlijk correct - zelf controleren s.v.p.

Op basis van de volgende controles lijkt de ANBI pagina correct:

 • Minstens 1 jaarrekening is niet handmatig in FRIS ingediend
 • Kalenderdatum is voor 1 juli
 • kalenderjaar -1 of kalenderjaar -2 in website data
 • De verplichte woorden in zitten in de tekst

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A050

A050 Status ANBI- publicatie: ANBI- publicatie tool instellingen op website fout
Deze foutmelding kan 2 oorzaken hebben:

 1. de link is niet goed geplaatst in LRP.
  In FRIS wordt vanuit beveiligingsoogpunt gecontroleerd waar de aanvraag vandaan komt en dat moet corresponderen met hetgeen in LRP staat.
  Controleer de url in het tabblad Anbi-gegevens en pas deze eventueel aan.

 2. De ANBI tool is actief, maar de juiste identifier is niet aanwezig op de webpagina.

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A060

A060 Status ANBI- publicatie: Boekjaar (uit FRIS) correct, tekst mogelijk niet correct -> tekst zelf controleren s.v.p.

Let op: dit is geen foutcode, maar een melding!

In FRIS vinden een aantal controles plaats op basis van steekwoorden, maar dit is nooit 100% waterdicht. A060 betekent dat de jaarrekening van het juiste kalenderjaar aanwezig is (huidige jaar -1 of -2).

De steekwoorden waarop wordt gecontroleerd lijken niet of maar gedeeltelijk aanwezig te zijn. De verplichte woorden in de tekst op de ANBI-pagina zijn minimaal: RSIN, kerkorde, bestuur, beleidsplan, beloning

De informatie lijkt dus gedeeltelijk te kloppen op basis de geautomatiseerde controle. Een fysieke controle moet worden uitgevoerd en gekeken moet worden of de informatie voldoet aan de formats die beschikbaar zijn gesteld op de ANBI pagina van de Protestantse kerk.

Bent u van mening dat de informatie op uw website juist is dan bent u klaar.

U krijgt geen andere melding!

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A070

Let op: dit is geen foutcode, maar een melding!

In FRIS vinden een aantal controles plaats op basis van steekwoorden, maar dit is nooit 100% waterdicht.

A070 betekent dat de jaarrekening van het juiste kalenderjaar aanwezig is (huidige jaar -1 of -2).

Dat de informatie lijkt te kloppen op basis de geautomatiseerde controle, maar dat er nog een fysieke controle moet worden uitgevoerd en/of de informatie voldoet aan de formats die beschikbaar zijn gesteld op de ANBI pagina van de Protestantse kerk.

Bent u van mening dat de informatie op uw website juist is dan bent u klaar.

U krijgt geen andere (fout)melding!

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A080

Foutcode 080 impliceert dat de status van de gegevens op de website niet overeenstemmen met FRIS.
De vraag is dan, zijn de ANBI gegevens wel gekoppeld via de omschrijving aan de website?

Het is een indicatie dat de instelling op de website niet juist is, waardoor de juiste gegevens niet worden getoond.
Zijn de gegevens, die nu worden getoond, soms hard(als PDF of tekst) gepubliceerd?

De steekwoorden waarop wordt gecontroleerd lijken niet of maar gedeeltelijk aanwezig te zijn. De verplichte woorden in de tekst op de ANBI-pagina zijn minimaal: RSIN, kerkorde, bestuur, beleidsplan, beloning

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A090

Let op: dit is geen foutcode, maar indicatiemelding!

Foutcode 090 impliceert dat de status van de gegevens op de website niet overeenstemmen met FRIS.
De vraag is dan, zijn de ANBI gegevens wel gekoppeld via de omschrijving aan de website?

Het is een indicatie dat de instelling op de website niet juist is, waardoor de juiste niet worden getoond.
Zijn de gegevens, die nu worden getoond, soms hard(als PDF of tekst) gepubliceerd?

De steekwoorden waarop wordt gecontroleerd lijken niet aanwezig te zijn.

Als indiener kunt u de instructie met link uitdraaien.
Daarvoor logt u in op fris.pkn.nl als indiener en zie vervolgens de knop instellingen naast de home knop.

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A110

Status ANBI-publicatie: A110 boekjaar uit FRIS niet correct, tekst mogelijk niet correct. Zelf controleren s.v.p..

 • Kalenderdatum is niet voor 1 juli
 • Boekjaar laatste in FRIS ingediende jaarrekening is niet kalenderjaar - 1
 • De verplichte woorden zijn niet opgenomen in de tekst

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A120

Status ANBI-publicatie: A120 boekjaar uit FRIS niet correct, tekst mogelijk niet correct. Zelf controleren s.v.p..

 • Kalenderdatum is niet voor 1 juli
 • Boekjaar laatste in FRIS ingediende jaarrekening is niet kalenderjaar - 1

De verplichte woorden zijn wel opgenomen in de tekst.

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

De gevraagde informatie is niet beschikbaar

De oorzaak van het probleem kan dan zijn:

 1. dat de link niet goed is geplaatst in LRP.
  In FRIS wordt vanuit beveiligingsoogpunt gecontroleerd waar de aanvraag vandaan komt en dat moet corresponderen met hetgeen in LRP staat.
  Controleer de URL in het tabblad Anbi-gegevens

 2. dat de scripts niet goed zijn geplaatst, waardoor FRIS de informatie niet kan detecteren.
  De oorzaak is meestal dat de scripts handmatig zijn ingevoerd en niet zijn gekopieerd vanaf de instellingen handleiding.
  Bijvoorbeeld:

  • de identifier (identificatienummer) is niet goed overgenomen, of
  • het script t.b.v. het uploaden is onjuist, zoals hieronder verduidelijkt:

Hoe vaak worden de gegevens van FRIS ververst (gesynchroniseerd met LRP)?

Antwoord:
De ANBI gegevens worden iedere 6 uur opgehaald door FRIS.

Dus als de link naar de website is aangepast, moet deze na 6 uur worden getoond in de documenten van FRIS.

ANBI richtlijn belastingdienst.

Waarom voldoet het ANBI-Rapport niet aan de "richtlijnen" van de belastingdienst?

Antwoord:
De Protestantse kerk heeft een afwijkend convenant afgesloten met de Belastingdienst.
Daardoor wijkt een en ander af van andere ANBI beschrijvingen en pagina’s die voor andere ANBI instellingen gelden.

De presentatie in FRIS is dan ook gebaseerd op dit convenant en dus correct.

Implementatiehandleiding ANBI

Onder de instellingen is er in de kolom ANBI-publicatietool implementatiehandleiding, maar hier is slechts een klein streepje te zien en geen knop!

Om publicatie tool te starten moet op de "groene knop" worden gedrukt onder actie. Zie actie kolom. printscreen

Op het volgende scherm moet de status op 'instellen' gezet worden. Zie printscreen handleiding instellen

Na opslaan wordt de implementatiehandleiding gegenereerd. Zie pdf pdf handleiding

Het proces van instellingen wordt hier schematisch weergegeven.

Kan ik hulp krijgen bij de implementatie op de website?

Helaas kunnen wij hierin hierop geen support verlenen.

Wij adviseren u om contact op te nemen met degene die de website heeft gebouwd of met iemand die meer technisch inzicht heeft.

Hij/zij kan dan op basis van de handleiding de koppeling aanbrengen, waarna u de benodigde teksten kunt aanpassen.
Het aanbrengen van de koppeling is een eenmalige activiteit.

Nadat de koppeling werkt loopt u nog tegen foutcodes aan, omdat er naast de geautomatiseerde controles ook nog fysieke controle nodig is.

In de handleiding bij veel gestelde vragen staan per foutcode summiere beschrijvingen.
Zoekterm "foutcode".

Bij de jaarrekening CvK heeft u nu via instellingen de handleiding en identifier voor uw gemeente kunnen downloaden.
Ditzelfde moet u doen bij de jaarrekening CvD die zijn eigen identifier heeft.