Toelichtingen 17

Kan ik een toelichting invullen?

Per rekening en per rekeninggroep kan een korte toelichting gegeven worden, die meegeprint wordt.
Dat is niet het geval als u de toelichting als aparte bijlage meestuurt.
Daarvoor “plakt” u de toelichting dan in het scherm “Bestuursverslag” waardoor deze wel in de print-out komt.

Kerk verkocht

Eind jaar 18 hebben wij een kerk verkocht, waarbij de juridische levering met een aantal ontbindende voorwaarden in september jaar 19 wordt geleverd.
In jaar 18 hebben wij er ook reeds een voorschot van mogen ontvangen, terwijl de verwachte opbrengst reeds in jaar 18 is uitgegeven in verband met de uitvoering van de herinrichting van de andere kerk.

Antwoord:
De vooruitbetaling kunt u het beste opnemen als Vooruitontvangen gelden onder 25.10 overige schulden en overlopende passiva.
De Besteding van die gelden zal terug te vinden zijn in de activering of andere boeking die gericht is op de herinrichting van de kerk.
U kunt dat in de toelichting aangeven.
In het bestuursverslag neemt u als toelichting op de jaarrekening onder het kopje Gebeurtenissen na balansdatum op dat de kerk is verkocht per 01-09-jaar 19 onder een aantal ontbindende voorwaarden en wat de vermoedelijke netto totaal opbrengst zal zijn.
Zie ook de uitgebreide informatie in de Handleiding

Bestuursverslag

In de toelichting op de richtlijn wordt onder E1. uitvoerig ingegaan op het bestuursverslag.
Blijft de vraag waar dit verslag geplaatst moet worden in FRIS.
Er zijn op dit moment twee oplossingen:

 1. De toelichting wordt als Word document of PDF gekopieerd en geplakt in in het scherm Bestuursverslag.
  Een belangrijk voordeel is dat de toelichting dan wel wordt meegeprint in het jaarverslag.
  Als de toelichting alleen uit tekst bestaat is dat een prima oplossing.
  De layout van een Word document (geen PDF) kan in de tab Toelichting dan ook aangepast worden zodat het er allemaal netjes uitziet.
  Worden in de toelichting tabellen of grafieken opgenomen, dan raden wij u aan om dit handmatig te controleren.
 2. Lukt het niet om de toelichting netjes in het scherm Bestuursverslag te krijgen, voeg het dan als bijlage toe in de tab "bijlagen" onder optioneel.
  Dat heeft als nadeel dat die bijlage niet wordt meegeprint in de jaarrekening.
  Het CCBB beschikt dan wel over de gevraagde informatie.
  U kunt in het scherm bestuursverslag even verwijzen naar de separate bijlage.