Beleggingen 7

Obligaties

Wij hebben obligaties verkocht t.b.v. de herinrichting van onze kerk.
Waar boek ik deze opbrengsten?
De opbrengst boekt u voor de boekwaarde af op 03.20, het resultaat bij verkoop op 95.20 of 65.20

Vereenvoudiging bij boeking beleggingsopbrengsten

Eerder is opgemerkt dat het bijhouden van alle effectentransacties en de bijbehorende koersresultaten administratief bewerkelijk is. Het kan eenvoudiger, maar daarvoor is nodig dat er een aparte bankrekening is, waarover uitsluitend alle effectentransacties lopen en waarop alle dividenden, rente etc. worden ontvangen. Zie voor uitgewerkte voorbeelden de handleiding.

Zie Beleggingen.