Kasstroom 18

Handmatig invullen van het kasstroomoverzicht

  • Kan ik het kasstroomoverzicht over een boekjaar ergens handmatig invullen?

Zodra FRIS langer dan één boekjaar gebruikt is (dus ook straks voor 2019 en verder), wordt van voorafgaande verslagjaar ook het kasstroomoverzicht gegenereerd.

Verschil liquide middelen in kasstroomoverzicht

  • Ik heb verschil tussen het kasstroomoverzicht en de geldmiddelen in de balans.

Het kasstroomoverzicht in FRIS wordt geheel automatisch ingevuld.
Er is geen enkel veld dat handmatig ingevuld kan worden.
Daarom zal er elders in de jaarrekening (ergens in de balans of in de staat van baten en lasten) ook een ongelijkheid moeten zijn. Kijk daarvoor onder het Controlescherm balans.
Er is dus of een balanspost vergeten of foutief opgenomen, of ergens ontbreekt een post in de exploitatierekening.
Tenzij er sprake is van geringe afrondingsverschillen. Die kunt u eenvoudig wegwerken. Zie ook onder het vraagteken rechts bovenin bij op het controlescherm balans.