Schematische weergave proces

De ANBI-publicatietool kan worden ingesteld met de FRIS-rollen Indiener en Penningmeester. Met andere FRIS-rollen is het niet mogelijk om de ANBI-publicatietool in te stellen. Alle handelingen die in onderstaande schematische weergave worden benoemd voor de Indiener, kunnen ook met de rol Penningmeester worden uitgevoerd.